Khay 4 pin 18650 loại lẫy cài

20.000 

Còn hàng

Khay 4 pin 18650 loại lẫy cài

20.000 

Khay 4 pin 18650 loại lẫy cài cứng cáp, có chỗ hàn dây và bắt ốc

Trọng lượng 20 g