Công thức tính tổng trở kháng loa khi mắc song song

Công thức dưới đây được tham khảo từ nguồn web nước ngoài , được xây dựng dựa trên ước tính công suất của Âm Ly ( Mạch công suất ) . Vì vậy mọi người cần nhập công suất và trở kháng của âm ly trước để có ước tính công suất và trở kháng loa phù hợp

Cách tính trở kháng của loa

MẮC SONG SONG

Máy tính dưới đây rất hữu ích trong việc xác định tổng trở kháng của các loa song song. Nó cũng tính toán cách chia sẻ điện năng giữa các loa. Nếu tất cả các loa có trở kháng như nhau thì việc tính toán tương đối đơn giản.

Tính toán trở kháng đơn giản cho loa song song
Nếu tất cả các loa mắc song song có cùng trở kháng thì việc tính toán rất dễ dàng. Đơn giản chỉ cần chia trở kháng cho số lượng loa mắc song song.

Ví dụ 1: Bốn loa 8 ohm song song: 8 / 4 = 2 ohm.

Ví dụ 2: Hai loa 4 ohm song song: 4 / 2 = 2 ohm.

Các phép tính không đơn giản như vậy cho người nói song song
Đối với các phép tính liên quan đến các loa song song với trở kháng khác nhau, công thức sau là bắt buộc (nó cũng có thể được sử dụng với các loa có trở kháng tương tự).

large{Imp_{Total}}=frac{1}{frac{1}{Imp_1}+frac{1}{Imp_2}+frac{1}{Imp_3}+ ...}

NHẬP THÔNG SỐ CẦN TÍNH VÀO BẢNG BÊN DƯỚI